made kasu

oogata no,bessô 240 heihô mêtoru (m²)

ni hitotsu fun'iki,kimochi no yoi,to atatakai
made bandol/st cyr sur mer (furansugo)
no aida de,marseille et toulon
ni asoko wan no bandol / st cyr ni umi
bunrui suru tasu kawaii wan yôroppa

kawari ni chishiki tasu taipu wo utsu ni asoko shashin .